Sztuczne sieci neuronowe

Materiały

Przebieg zajęć

1. Trochę historii

2. Sieć Hopfielda

  • Wersja synchroniczna i asynchroniczna.
  • Uczenie.

3. Deep learning

  • Autoencoders.
  • Bazowane na maszynach Boltzmanna.
  • Convolutional Neural Networks.

4. SOM

5. Adversarial examples

© Iwo Błądek, Maciej Komosiński, Konrad Miazga