Vector Symbolic Architectures

Materiały

Przebieg zajęć

1. Syntaktyka i semantyka w rozumowaniach

2. Podstawy algebry liniowej

  • Macierze i wektory
  • Splot

3. Vector Symbolic Architectures

  • Composition
  • Binding
  • Unbinding
  • Przykład działania
© Iwo Błądek, Maciej Komosiński, Konrad Miazga