Wprowadzenie do Nengo

Materiały

Przebieg zajęć

1. Podejścia koneksjonistyczne

  • Reprezentacja lokalistyczna.
  • Reprezentacja rozproszona.

2. Semantic Pointer Architecture

  • Podstawowe informacje.
  • Modele Spaun i Biospaun.

3. Neural Engineering Framework (NEF)

  • "Kompilator" aproksymujący funkcje za pomocą impulsowej sieci neuronowej.

4. Nengo

  • Podstawowe informacje.
  • Neuromorphic hardware (ciekawostka).
  • Instalacja.
  • Podstawowe elementy GUI.
  • Ćwiczenia.
© Iwo Błądek, Maciej Komosiński, Konrad Miazga