Wprowadzenie do modelowania

Materiały

Przebieg zajęć

1. Modelowanie

 • Czym jest modelowanie?
 • Black box, white box, grey box
 • Po co modelować?
 • Pozorna złożoność, brzytwa Ockhama

2. Duże projekty symulacyjne

 • BRAIN Initiative
 • Blue Brain Project
 • Human Brain Project
 • Open Worm

3. Podejścia do modelowania mózgu

 • Podejście symboliczne
 • Podejście koneksjonistyczne

4. Przypomnienie języka Python

 • Wejść na stronę https://www.codecademy.com/learn/learn-python i utworzyć swojego użytkownika z końcówką _mpsip2018.
 • Zrobić cały kurs Learn Python
 • Należy do 12.04.2018 przesłać na maila lp.nanzop.tup.sc|kedalb.owi#lp.nanzop.tup.sc|kedalb.owi (lub lp.ude.uma|1albowi#lp.ude.uma|1albowi) link do profilu swojego użytkownika, gdzie powinno być odnotowane zrobienie kursu.
 • Za to zadanie jest 5 punktów do do oceny końcowej.
© Iwo Błądek, Maciej Komosiński, Konrad Miazga