Ćwiczenia

Przebieg zajęć

Zadanie 1:

Stwórz model zawierający reprezentację pewnego (niewielkiego ale nie trywialnego, ok. 10 osób, trzy pokolenia) drzewa genealogicznego. Przygotuj model do tego, aby poprzez wstawienie odpowiedniego chunku do bufora Goal umiał on odpowiedzieć na następujące pytania:

  • czy X i Y są rodzeństwem?
  • czy Y jest siostrą / bratem X?
  • czy Y jest rodzicem X?
  • czy Y jest matką / ojcem X?
  • czy Y jest babcią X od strony ojca?

Przykładowe rozwiązanie częściowe:
Genealogia (rodzic, dziecko, matka)

Zadanie 2:

Wykryj i napraw wszystkie błędy występujące w modelu \ACT-R Standalone Environment\tutorial\unit1\broken-addition.lisp

© Iwo Błądek, Maciej Komosiński, Konrad Miazga