Aktywacje, obliczenia subsymboliczne

Materiały

Przebieg zajęć

1. Aktywacja chunka

  • Prezentacja chunka
  • Bazowy poziom aktywacji
  • Uproszczony bazowy poziom aktywacji
  • Szum
  • Prawdopodobieństwo przekroczenia progu
  • Opóźnienia

2. Zapamiętywanie par

  • Parametryzacja modelu
© Iwo Błądek, Maciej Komosiński, Konrad Miazga