Uwaga, eksperyment Sperlinga

Materiały

Przebieg zajęć

1. Filtrowanie zapytań (bufor visual-location)

2. Nowy moduł

  • Moduł słuchowy.

3. Eksperyment Sperlinga

  • Eksperyment w praktyce.
  • Analiza kodu.

4. Liczenie elementów

Przykładowe rozwiązanie zadania z poprzednich zajęć:
Trzy litery

© Iwo Błądek, Maciej Komosiński, Konrad Miazga