Percepcja i motoryczność w ACT-R

Materiały

Przebieg zajęć

1. Queries

2. Nowe moduły

  • Moduł wyobrażeniowy.
  • Moduł wzrokowy.
  • Moduł motoryczny.

2. Czytanie litery z ekranu

  • Eksperyment w praktyce.
  • Analiza kodu.

3. Zagadnienia

  • Jamming.
  • Strict harvesting.
  • Visual re-encoding.

4. UniqueLetter:

Zadanie do wykonania opisane jest w sekcji 2.11 z unit2 tutoriala ACT-R'a.

  • W przypadku wersji lispowej, skorzystaj z pliku unit2-assignment.lisp
  • W przypadku wersji Java, skorzystaj z tej wersji programu (zawiera wbudowaną klasę eksperymentu, actr.tasks.tutorial.U2UniqueLetter)

Przykładowe rozwiązania zadań z poprzednich zajęć:
Dodawanie [0, 9]
Dodawanie [-5, 5]

© Iwo Błądek, Maciej Komosiński, Konrad Miazga