Wstęp do ACT-R

Materiały

Przebieg zajęć

1. Informacje wstępne

2. Architektura ACT-R

 • Wiedza deklaratywna i proceduralna.
 • Moduły i bufory
 • Moduł celu.
 • Moduł deklartywny.
 • Moduł proceduralny.

2. Modelowanie

 • Składnia ACT-R (Lisp).
 • Definiowanie chunków.
 • Definiowanie reguł produkcji.

3. Prosty model liczenia

 • Analiza kodu.
 • Analiza przebiegu.
 • Analiza logów.
© Iwo Błądek, Maciej Komosiński, Konrad Miazga